Αφροδίτη

Παραδοσιακό Ξύλινο

Πληροφορίες

Μήκος 13.75%
Πλάτος 4.15%
Μηχανή VOLVO (HP) 130%